Zadbamy o Twoje dziecko

Bezpieczeństwo to priorytet naszej pracy. Nauka poprzez zabawę to najlepszy sposób nauki dla każdego dziecka.

Dlaczego warto czytać dzieciom?

Nie da się zaprzeczyć, że umiejętność czytania u dziecka jest ważna dla jego sukcesów w szkole, pracy i życiu. Jest bardzo możliwe, aby pomóc zapewnić sukces dziecka poprzez czytanie im począwszy od bardzo wczesnego wieku. Udowodniono, że czytanie małym dzieciom poprawia umiejętności poznawcze i pomaga w procesie rozwoju poznawczego.

Rozwój poznawczy to pojawienie się zdolności do myślenia i rozumienia; to "konstruowanie procesów myślowych, w tym zapamiętywania, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, od dzieciństwa przez okres dojrzewania do dorosłości". Kiedy zaczynasz czytać dziecku na głos, zasadniczo dostarczasz mu wiedzy o jego młodym świecie, która pomaga mu zrozumieć to, co widzi, słyszy i czyta. W rzeczywistości wielu pedagogów i badaczy postuluje, że "to właśnie rozmowa, która otacza czytanie, nadaje mu moc, pomagając dzieciom połączyć to, co jest w opowiadaniu, z ich własnym życiem", a nie tylko wokalizacja słów.

Wprowadzanie czytania do życia dziecka i rozmowy, które ono prowadzi, pomagają mu nadać sens własnemu życiu, zwłaszcza w młodym wieku. Im więcej dorośli będą czytać na głos swoim dzieciom, tym większe będą rosły ich słowniki i tym więcej będą wiedziały i rozumiały o świecie i swoim w nim miejscu, wspomagając swój rozwój poznawczy i percepcję. Oto, jakie korzyści wynikają z czytania dzieciom. Pamiętaj, że na zajęciach w przedszkolu językowym w Kielcach wasze dzieci obcują również z anglojęzyczną literaturą.Przedszkole językowe w Kielcach

  • Poprawa umiejętności językowych

Codzienne czytanie małym dzieciom, począwszy od okresu niemowlęcego, może pomóc w przyswajaniu języka, umiejętności komunikacyjnych, społecznych i umiejętności czytania i pisania. Dzieje się tak, ponieważ czytanie dzieciom w najwcześniejszych miesiącach stymuluje tę część mózgu, która pozwala im zrozumieć znaczenie języka i pomaga budować kluczowe umiejętności językowe, literackie i społeczne.

  • Przygotuj się na sukces akademicki

Wczesne czytanie z dzieckiem jest prawdziwą okazją do komunikowania się dzieci z rodzicami, i rodzicom z dziećmi. Pozwala to dzieciom na poszerzenie zasobu słownictwa poprzez poznawanie nowych słów oraz rozwijanie umiejętności słuchania, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu w nauce.

  • Rozwijanie szczególnej więzi z dzieckiem

Nie ulega wątpliwości, że regularne czytanie dziecku może pomóc w nawiązaniu z nim silniejszej więzi. Jeśli chodzi o dzieci, jedną z najważniejszych rzeczy, które można zrobić, aby pozytywnie wpłynąć na ich rozwój, jest spędzanie z nimi czasu. Czytanie dzieciom to świetna okazja do stworzenia regularnego, wspólnego wydarzenia, dzięki któremu będziecie mogli cieszyć się na wspólne spędzanie czasu. Dzięki wspólnemu czytaniu dziecko będzie ufało i oczekiwało, że będziesz przy nim. Znaczenie zaufania dla małych dzieci jest nie do przecenienia.

  • Większa koncentracja i dyscyplina

Wprowadzenie regularnego czasu na czytanie do planu dnia dziecka ma jeszcze jedną zaletę poza wspólnym spędzaniem czasu: zwiększa dyscyplinę i koncentrację. Bardzo małe dzieci rzadko siedzą nieruchomo przez dłuższy czas i często trudno jest je zmusić do skupienia uwagi. Ale kiedy wprowadzisz regularne czytanie swoim dzieciom, możesz zacząć obserwować zmiany w zachowaniu. Maluchy mogą początkowo wiercić się i rozpraszać w czasie opowieści, ale w końcu nauczą się siedzieć w miejscu przez cały czas trwania książki.

  • Zwiększona wyobraźnia i kreatywność

Małe dzieci mają naturalną zdolność do snucia wielkich marzeń i wykorzystywania swojej wyobraźni. Czytanie dziecku na głos pomaga mu wykorzystać wyobraźnię do poznawania ludzi, miejsc, czasów i wydarzeń wykraczających poza jego własne doświadczenia. Czytanie jako czynność rozwijająca wyobraźnię może otworzyć dziecku drzwi do wszelkiego rodzaju nowych światów. Poszerzając wyobraźnię dziecka, jest ono bardziej skłonne do snucia większych marzeń i kreatywnego działania, co może przynieść mu korzyści w szkole, pracy i życiu w przyszłości.

  • Kultywowanie zamiłowania do czytania przez całe życie

Czytanie jest kluczem do uczenia się przez całe życie, a jeśli uda się zaszczepić miłość do czytania w młodym wieku, to z pewnością pojawi się zaangażowanie w uczenie się przez całe życie. Czytanie na głos przedstawia książki jako źródła przyjemnych, wartościowych i ekscytujących doświadczeń. Dzieci, które cenią książki są zmotywowane do czytania na własną rękę i prawdopodobnie będą kontynuować praktykę niezależnego czytania przez resztę życia.

Oferujemy doskonałej jakości program kształcący

Edukacja językowa-edukacja matematyczna-kinezjologia edukacyjna

Codziennie prowadzimy zajęcia z języka angielskiego

Kształcenie językowe to coś, co nas wyróżnia na tle pozostałych placówek.

Znajomość drugiego języka przyniesie wiele korzyści każdemu dziecku w dalszych ścieżkach kariery.

Ułatw mu zadanie! Niech Twoje dziecko pozna język angielski zanim pójdzie do szkoły.

Copyright 2025